Милан Добрoјевић - Албум: Милан Добројевић - Фотографија

Шетнја, концепти, избор локација или локације ме бирају, те настаде серија лепих готографија коју сам назвао "Успут"


Коментари

0 коментара