Највише Коментара

Резултат: 0/5, 0 гласова (ко?)

Највише препорука

Чланак

RO (reverzibilna osmoza)

RO (reverzibilna osmoza), takodje poznata i kao povratna osmoza je skoro savršen proces filtriranja vode. Ovaj proces omogućuje odstranjivanje najsitnijih čestica iz vode. Tehnika reverzne osmoze je započeta sa osnovnim ciljem da se pomoću ovog procesa vrši desalinizacija morske i drugih slanih voda. U novije vreme upotreba ovog procesa proširena je na separaciju niza organskih i neorganskih supstanci iz vode, posebno za prečišćavanje otpadnih voda, na koncentrisanje pojedinih supstanci iz vodenog rastvora i na frakcionisanje pojedinih rastvorenih materija jedne od druge, ili na bazi razlika u molekulskim težinama ili na bazi različitih fizičko-hemijskih karakteristika. Reverzna osmoza se koristi za prečišćavanje vode i odstranjivanje neorganskih minerala, soli i ostalih nečistoća u cilju poboljšanja izgleda, ukusa i ostalih svojstava vode. Tako se dobija kvalitet vode koji zadovoljava sve standarde voda za piće. Nakon poznatih načina prečišćavanje vode industrijskom filtracijom (gradski vodovod i fabrike), prokuvavanjem i hlorisanjem, došlo se do tehnički skoro savršenog načina filtracije vode kojim se, gotovo, od svake zagađene vode može načiniti zdrava i čista voda. To je postupak reverzna osmoza. Osmotske membrane koje se koriste u ovom postupku imaju toliko sitne otvore da kroz njih mogu proći gotovo samo molekuli čiste vode, a sve nečistoće ostaju na membrani i izbacuju se preko odvoda kao tehnička otpadna voda. Ovakvim načinom filtracija vode dobija se voda za pice visokog kvaliteta koja se može koristiti i u medicinske svrhe.

U ovom procesu se koristi polupropusna membrana koja propusta tečnost koja se prečišćava, istovremeno odbacujući ostale sastojke. Karakteristično za ovaj proces je da se strujanje obavlja paralelno sa membranom a ne upravno na nju. Permeat, ili dobijena prečišćena voda, prolazi kroz membranu dok rastvorena čvrsta materija, čestice i organske materije ne mogu proći kroz membranu već bivaju odnesene u odvod kao koncentrat ili otpadna voda. U prirodi postupak osmoze koriste biljke, putem koje iz sredine sa manjim unutrašnjim pritiskom, kao što je zemlja, crpe hranljive materije i prenose ih polupropusnim membranama i do zadnjeg lista na njihovom vrhu. U osmotskoj membrani se dogadja obrnut proces. Otvori na polupropusnoj osmotskoj membrani su toliko sitni da zadržavaju najveći deo nečistoća iz vode, čak i molekularna jedinjenja. Najmanja poznata bakterija veličine je 0,2 mikrona, najmanji virus 0,002 mikrona, a otvor na polupropusnoj membrani veličine je 0,0005 mikrona. Ovim postupkom se uklanja iz vode i preko 99% prisutnih soli. Membranski elementi predstavljaju molekulska sita i predstavljaju fizičku barijeru za prolaz rastvorenih soli, virusa, bakterija i dr. te je iz tog razloga potrebno primeniti veliki pritisak od više od 10 bara (koji se postiže višestepenom pumpom za sirovu vodu) da bi se voda primorala da prođe kroz ove fine otvore. Zbog ovih karakteristika najfinijeg oblika filtracije neophodno je prethodno uraditi kvalitetan predtretman sirove vode neposredno pre njenog ulaska u sistem reverzne osmoze. Predtretman je od suštinske važnosti za dugoročno efikasan rad uređaja i stabilnost kvaliteta proizvedene vode.0 коментара