Највише Коментара

Резултат: 0/5, 0 гласова (ко?)

Највише препорука

Чланак

Магнетно оплемњена вода

Под утицајем магнета вода мења своју структуру. Уместо великих молекула групишу се у тримере (по три молекула заједно) који су најповољнији за живот. Мења се њена густина, вискозност, проводљивост и киселост (Пх), као и површински напон, што је све важно за живот и убрзање метаболичких процеса, растворљивост протеина, ензима и др.
Деловање
Проласком филтриране РО воде кроз перманентмагнетно хомогено поље диполи се оријентишу по задатој оси магнетизације и на тај начин се излаком из магнетног поља изазива распад макро молекула на јединичне молекуле воде. Ефекат употребе РО намагнетисане воде је да се знатно побољшава ресорпција воде кроз мембране ћелија човека,животиња и биљака.То за последицу има убрзавање процеса метаболизма. Убрзавање метаболизма је од изузетног значаја у смислу да се убрзава процес лучења и избацивања штетних материја из организма човека, животиња а код биљака се драстично убрзава раст и развој .1 коментар
  • Зоран Грозданић
    Зоран Грозданић

    Није лоша прича. Може ли да се примени на једном локалном водоводу, са потисом ДН 400 и просечним протоком 125 л/с (макс. 200 л/с)? Да ли смета резидуални хлор у води?

    20. мај 2013.