Browse Members

1,106 members found.

  • Драган Атанацковић Теодор РАЗВОЈ ДОМАЋЕ РАЦИОНАЛНЕ И ОДРЖИВЕ ЕКОНОМИЈЕ - УСЛОВ ПРИСТОЈНОГ ЖИВОТА У последњих двадесетак година све власти у Србији, укључујући и актуелну, форсирају колонијалну економију, коју покривају нетачним изразом: стране инвестиције. Од те економије Србија и њено становништво једва да опстају, а камоли да имају пристојан живот. Услов за настанак пристојног живота је развој домаће рационалне и одрживе економије, а не онакве каква је постојала у комунизму, а развој рационалне и одрживе домаће економије могу подстаћи само врхунски стручњаци (експерти) на власти. Да би они дошли на власт, потребно је кориговати политички систем и помоћу реферндума увести систем д е м о к р а т с к е м е р и т о к р а т и ј е.
    Apr 3

  • Anti Cipator

    http://panoramas.pe/machupicchu100.html

    August 5, 2012